Congresul Naţional pentru Studenţi şi Tineri Medici KronMed 2021

Termeni şi condiţii. Politica de confidențialitate a datelor.

 

Cuprins

 

Capitolul I- Informaţii generale

Capitolul II- Înregistrare

Capitolul III- Tipuri de participanţi

Capitolul IV- Lucrări ştiinţifice și postere

Capitolul V- Modalitatea de selecţie a abstractelor

Capitolul VI- Repartizare workshop-uri şi conferinţe

Capitolul VII- Certificate de participare

Capitolul VIII- Taxe

Capitolul IX- Politica de returnare a taxelor

Capitolul X- Politica de confidenţialitate

Capitolul XI- Termene limită

Capitolul XII- Condiții de organizare în contextul prevenirii infecției cu virusul SARS-CoV- 2

Capitolul XIII- Măsuri de prevenire a infectării cu virusul Sars-CoV-2 pe durata desfășurării evenimentului


 

Capitolul I - Informații generale

 

Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM) este o organizație

non-profit, fondată la 10 martie 2009, de către tineri viitori medici, ce are în vedere modelarea unei societăți mai educate, mai responsabile, mai sănătoase, prin campaniile și activitățile desfășurate.

ASSM este organizatorul oficial al evenimentului.

Site-ul oficial al asociației este : www.assmbv.org

Site-ul oficial al Congresului : www.kronmed.org

Proprietarul site-ului oficial este ASSM.

Pentru a putea participa la cea de-a treia ediție a congresului KronMed este obligatorie înregistrarea pe site-ul oficial și achitarea taxei de participare.

Limba oficială a congresului este limba română.

 

Capitolul ll - Înregistrare

 

Participanții se pot înregistra în intervalul iulie- noiembrie 2021. 

Înregistrarea participanților se va face online, pe site-ul oficial al evenimentului. Puteți alege din următoarele opțiuni : participant activ sau participant pasiv.

Pe baza alegerii dumneavoastră, va trebui să completați o serie de câmpuri obligatorii privind informațiile cu caracter personal. 

Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în conformitate cu Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).

Înregistrarea va fi completă odată cu finalizarea plății și primirea unui e-mail de confirmare.


 

Capitolul lll - Tipuri de participanți

 

Participantul pasiv: Acest tip de cont vă asigură accesul la toate activitățile științifice și sociale ale congresului (cursuri, seminarii și keynotes) pe întreaga durată a evenimentului, fără a fi autor sau coautor al unei lucrări științifice prezentate. Dacă doriți să vă schimbați tipul de cont și să deveniți un participant activ, puteți face acest lucru până la data limită de trimitere a abstractelor. Puteți alege din următoarele pachete în funcție de deadlines : Early Bird, Regular, Late și Last Chance.

 

Participantul activ:  Acest tip de cont vă asigură accesul la toate activitățile științifice și sociale ale congresului (cursuri, seminarii și keynotes) pe întreaga durată a evenimentului. În mod specific, acest tip de cont implică a fi autor sau coautor al unei lucrări științifice sau poster acceptate. În cazul lucrărilor științifice, rezumatul va fi transmis doar de autor, care va fi și prezentatorul! 

Un participant activ poate fi autor al unei sigure lucrări și coautor al unui număr de maximum două lucrări. 

Pe lângă activitățile științifice frecventate în mod obligatoriu în vederea obținerii diplomei, participantul activ va trebui să participe și la prezentările orale din cadrul sesiunii la care este programat. 

Este obligatoriu ca autorul să aibă un cont activ. Asigurați-vă că toate adresele de e-mail sunt valabile. Pentru mai multe informații despre lucrările științifice, accesați secțiunea dedicată acestei teme.


 

Capitolul lV - Lucrări științifice și postere

 

lV.1 - Prezentarea orală se poate încadra în următoarele categorii:

 • Științe Fundamentale

 • Științe Medicale      

 • Științe Chirurgicale

 • Prezentare de caz

Prezentarea orală poate avea un singur prezentator. Dacă prezentatorul anunțat nu mai poate susține lucrarea :

- are dreptul de a desemna unul din coautori pentru a susține discursul, dar numai dacă anunță organizatorii evenimentului obligatoriu cu cel puțin 48 de ore înainte de ora și data sesiunii;

- Diferențele de taxe dintre autorul care ar fi trebuit să prezinte (în calitate de participant activ) și coautor (în calitate de participant pasiv) sunt responsabilitatea participanților implicați.

- Neprezentarea în cadrul sesiunilor de prezentare ale lucrărilor științifice elimină lucrarea în mod automat din cadrul evaluării, iar taxa aferentă acestui tip de participare nu poate fi restituită. Participantul poate, însă, lua parte în continuare la programul științific și primi diploma aferentă participantului pasiv.


 

lV.2 - Prezentare poster 

Modul corect de alcătuire al posterului va fi cuprins în “Ghidul de elaborare a abstractului KronMed 2021”. Acesta va fi postat în timp util, în perioada antemergătoare încărcării abstractelor, în secțiunea special destinată participanților activi. Aceasta va cuprinde toate detalii tehnice necesare. Detalii privitoare la prezentarea propriu-zisă vor fi postate în timp util, în cadrul aceleiași secțiuni.

 

lV.3 - Depunerea abstractelor

În cel mai scurt timp vom posta în secțiunea “Participant Activ” un ghid al modalității de redactare a abstractelor, dar și termenul limită de predare al acestora. 

Acestea vor fi încărcate on-line, în secțiunea specială destinată participanților activi.

 

lV.4 - Detalii tehnice

Toate detaliile tehnice privitoare la redactarea și prezentarea lucrărilor științifice și posterelor vor fi cuprinse în “Ghidul de elaborare a abstractului KronMed 2021”. Modul de desfășurare și programul vor fi detaliate pe site-ul oficial, secțiunea “Participant Activ”.

 

lV.5 - Detalii importante

Fiecare lucrare poate avea maximum 1 autor, 3 coautori și 2 coordonatori științifici.

Un participant activ se poate găsi singur într-una din cele patru situații următoare:

      ● Autor al unei lucrări;

      ● Coautor al unei lucrări;

      ● Autor al unei lucrări și coautor al unei alte lucrări;

      ● Coautor a două lucrări diferite;

 

Capitolul V - Modalitatea de selecție a abstractelor

 

Modalitatea de selecție a abstractelor se face în conformitate cu “Ghidul de elaborare a abstractului KronMed 2021”, care va fi pus la dispoziția participanților activi, în timp util, anterior perioadei de încărcare a abstractelor. Numărul total de lucrări științifice admise în cadrul Congresului Național pentru Studenți și Tineri Medici este de 40 de lucrări științifice și 20 de postere.

 

 Capitolul Vl - Repartizare seminarii și cursuri

 

Programul științific va fi finalizat și publicat pe site-ul oficial al evenimentului.

Selecția seminarii și cursuri va fi anunțată numai după finalizarea programului științific. După crearea contului, înscrierea și confirmarea primită pe e-mail, participantul are obligația de a opta pentru seminarii la care își dorește să participe. În acest sens, organizatorii vor posta în prealabil o listă ce cuprinde toate seminariile, iar ulterior va fi stabilit un termen limită pentru a completa formularul cu opțiunile fiecărui participant.

 

Capitolul Vll - Certificate de participare

Certificatul de participare va fi trimis participanților în format electronic, pe e-mail, în termen de maximum 7 zile lucrătoare. 

Se acordă certificate de participare :

- Participanților activi care îndeplinesc criteriile de eligibilitate;

- Participanților pasivi care îndeplinesc criteriile necesare și participă la evenimentele obligatorii.

În cazul în care un participant activ nu îndeplinește aceste criterii, el va primi un certificat echivalent cu cel al unui participant pasiv.

În cazul în care un participant pasiv nu îndeplinește aceste criterii, nu va primi niciun certificat.

În cazul în care lucrarea științifică nu este prezentată din motive care nu țin de comitetul de

organizare, autorul și coautorii vor primi certificate echivalente cu cele ale participanților pasivi, iar rezumatul nu va fi publicat în Cartea de abstracte. 

 

Capitolul Vlll- Taxe

Pachete oferite:

 

1. Early Bird

 

 • Welcome kit + o surpriză din partea O.C.

 • Acces la ceremonia de deschidere a Congresului

 • Acces la coffee-breaks pe toată durata congresului

 • Acces la evenimentele științifice pe toată durata congresului 

 • Acces program social 

 • Certificat de participare.


 

2. Regular Fee

 

 • Welcome kit + o surpriză din partea O.C.

 • Acces la ceremonia de deschidere a Congresului

 • Acces la coffee-breaks pe toată durata congresului

 • Acces la evenimentele științifice pe toată durata congresului 

 • Acces program social 

 • Certificat de participare. 


 

3.Late fee

 

 • Welcome kit + o surpriză din partea O.C.

 • Acces la ceremonia de deschidere a Congresului

 • Acces la coffee-breaks pe toată durata congresului

 • Acces la evenimentele științifice pe toată durata congresului 

 • Acces program social 

 • Certificat de participare.

 

4.Last Chance fee

 

 • O surpriză din partea O.C.

 • Acces la ceremonia de deschidere a Congresului

 • Acces la coffee-breaks pe toată durata congresului

 • Acces la evenimentele științifice pe toată durata congresului 

 • Acces program social 

 • Certificat de participare.

 

Modalități de plată:

 

a. Transfer Bancar Direct în contul Asociaţiei;

 

Nume : ASOCIAŢIA ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR MEDICINIŞTI BRAŞOVENI

Adresă : Municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, judeţul Braşov

CIF : 26846438

Cont bancar : RO63BTRL00801205S91115XX , Banca Transilvania

 

b. Plata online;

 

Termene de plată vor fi anunțate în concordanță cu tipurile de pachete listate anterior.

 

Mențiuni

 

După finalizarea procesului de înscriere și confirmarea plății, în termen de 3 zile lucrătoare, fiecare participant înscris va primi un e-mail, pe adresa indicată în momentul înscrierii, care va confirma înregistrarea. 

Organizatorii KronMed 2021 nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care confirmarea oricărei plăți și/ sau activarea ulterioară a contului personal este întârziată din motive care nu se încadrează în sfera de responsabilitate a ASSM (exemplu: sărbătorile bancare , sărbătorile naționale, perioadele de oprire ale băncilor sau ale furnizorului de internet, întreruperea furnizorului de plăți online, greve etc).

Organizatorii KronMed 2021 au dreptul, la discreția lor și fără notificare prealabilă, de a schimba sau modifica orice participare sau taxe speciale și/ sau orice termen limită. Aceste modificări nu afectează participanții care au plătit deja și au primit confirmarea de plată. Orice modificare a termenelor de plată a taxelor și / sau taxe va fi anunțată pe site-ul oficial și pe paginile oficiale ale evenimentuluii și nu este considerată o modificare a Termenilor și condițiilor actuale. Taxele nu sunt rambursabile.

 

Capitolul lX - Politica de returnare a taxelor

 

Condiții generale de restituire a taxei

Taxele sunt rambursabile la cerere , atât timp cât participantul (fie activ, fie pasiv) corespunde normelor mai jos specificate, menționând în cerere numele, prenumele, motivul nominalizat și contul în care vor fi transferați banii.

 

Vom rambursa numai prin transfer bancar online, rambursarea în numerar nu va fi disponibilă. Toate comisioanele bancare vor fi deduse din suma rambursată. Vom transfera banii în contul bancar indicat în cel mult 15 zile lucrătoare.

 

Dacă participantul alege să solicite o rambursare a taxei de congres, acesta va pierde statutul de participant și nu va mai putea participa la KronMed 2021.

 

NU se vor efectua rambursări pentru taxa Early Bird , cu excepția situațiilor care depind doar de organizatorii KronMed 2021 și care afectează participarea și dorințele participantului sau a celor prevăzute în secțiunea „Condiții specifice de restituire”.

 

Nu putem efectua alte rambursări în afară de cele menționate mai jos în subsecțiunea „Termeni de restituire specifici”. Nu vom lua în considerare nicio cerere de rambursare făcută în zilele congresului și / sau după termenele de rambursare specificate mai jos așa cum se menționează în secțiunea „Condiții specifice de restituire”.

 

Condiții specifice de restituire:

 

●  În cazul în care un participant aplică pentru un seminar care se anulează din cauza unei probleme a organizatorilor KronMed 2021, participantul poate rezerva orice alt seminar în cel mult 48 de ore de la anunțarea anulării (dacă anularea se întâmplă după data limită de rezervare a atelierului) și, dacă după consultarea cu echipa noastră, nu găsește niciun seminar interesant pentru nevoile sale, are dreptul să solicite o rambursare completă a taxelor plătite anterior în orice moment al conferinței. În acest caz, nu vom deduce nicio taxă suplimentară de administrare, în afara comisioanelor bancare. Acest lucru NU se aplică schimbării speaker-ului, orei, descrierii și / sau locației seminarului . Dacă participantul alege să participe la un alt seminar (în locul celui anulat), acesta nu va mai primi rambursări.

 

●  În cazul în care un participant a plătit taxa de participare și nu a găsit în paleta științifică oferită de organizatori niciun seminar/curs/keynote interesant și/ sau nu mai dorește să participe la KronMed 2021, acesta are dreptul la o rambursare atât timp cât o cerere oficială este făcută în 48 ore de la data/ora anunțării programului științific, adică

lista cursurilor/seminariilor/keynotes. În acest caz, vom deduce o taxă suplimentară din suma rambursată. Aceasta NU se aplică taxei Early Bird.

 

NU se vor face rambursări:

 

●  Participanților care au plătit taxa Early Bird.

●  Către participanții care produc încălcări importante ale acestor Termeni și condiții (referitoare la, dar fără a se limita la fraudă sau suspiciunea de fraudă, utilizarea rău intenționată a site-ului web, acțiuni care pot provoca daune organizatorilor KronMed,

către ASSM (Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni), către alți participanți la KronMed, parteneri sau sponsori ai congresului, terți implicați în KronMed 2021 etc);

●  Participanților care au fost interziși la KronMed 2021 din cauza comportamentului defectuos, a comportamentului violent față de personalul KronMed 2021,vorbitorilor sau altor participanți sau a oricărei alte încălcări grave a oricărei prevederi a acestor Termeni și condiții în timpul sau înainte de congres;

●  Autorilor care sunt eliminați sau descalificați din prezentările lucrărilor științifice din cadrul KronMed 2021 (prezentări orale și/ sau poster) din cauza nerespectării termenilor specifici acestui tip de prezentări (așa cum s-a menționat mai sus)

●  Participanților cărora li se refuză accesul la cursuri/seminarii/keynotes și / sau din cauza neprezentării unei ecuson oficial valabil (fie tipărit sau electronic), cât și /sau cărții de identitate valabile (indiferent de motiv);

●  Pentru eșecul programării necorespunzătoare a seminarului din vina proprie a participanților;

●  Cheltuieli de cazare, alte costuri administrative, cheltuieli de călătorie, cheltuieli de asigurare, costuri medicale etc.;

●  Pentru orice solicitare cu privire la cazare;

●  Pentru orice modificări care apar în programul congresului sau în programul științific sau al ceremoniilor de început și închidere și / sau conținut;

●  Pentru orice anulări sau schimbări de program, de speaker sau locație la cursuri, keynotes și prezentări ale lucrărilor științifice;

●  Pentru orice modificări apărute în descrierea sau conținutul cursurilor, keynotes, seminariilor și prezentări ale lucrărilor științifice;

●  Pentru orice discrepanțe între descrierea de pe site-ul oficial sau paginile de socializare ale oricărui eveniment de la KronMed 2021 și ce se întâmplă sau este prezentat la evenimentul real;

●  Pentru orice probleme, neînțelegeri, pierderi sau daune care pot să apară din cauza personalului, speakerilor, formatorilor, personalului KronMed 2021;

●  Pentru orice modificări ale locațiilor KronMed 2021;

●  Pentru nerespectarea descărcării certificatului electronic de participare înainte de termenele prevăzute în acești Termeni și condiții și pe site-ul oficial;

●  Participanților care nu primesc un certificat de participare în format electronic din cauza nerespectării formularului de feedback oficial al congresului conform acestor termeni și condiții;

●  Pentru orice taxe incomplete;

●  Pentru evenimente sociale științifice sau speciale anulate din cauza unor situații neprevăzute sau excepționale (a se vedea, de asemenea, capitolul anularea evenimentului și forța majoră);

●  Pentru orice timp de dezactivare a site-ului oficial, din motive care nu se încadrează în sfera de responsabilitate a ASSM (de exemplu, catastrofe naturale, grevă, forță majoră, furnizor de server timp de timp, atacuri cibernetice etc);

●  Pentru orice reclamații și costuri care rezultă din confirmarea întârziată a plății și/sau activarea contului personal din motive care nu se încadrează în sfera de responsabilitate a ASSM;

●  Pentru orice daune care pot apărea participanților din culpa terților (designeri de site-uri, administratorii site-ului web, furnizori de e-mail, servicii de catering, servicii bancare, parteneri oficiali, sponsori oficiali etc.);

●  Pentru orice daune materiale sau morale care pot apărea participanților din cauza comportamentului, discursurilor sau acțiunilor speakerilor și / sau a formatorilor. ASSM ( Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni) nu este responsabilă de eventuale pierderi, lipsuri sau înstrăinare a obiectelor personale pe toata durata desfășurării Congresului.


 

Capitolul X - Politica de confidențialitate

Vă rugăm să citiți cu atenție și să fiți de acord cu Politica noastră de confidențialitate.

 

Utilizarea de fotografii, drepturi de imagine - Participanții sunt informați că fotografiile, videoclipurile și înregistrările audio ale participanților sunt create la eveniment. Acest material va fi publicat pe internet, pagini oficiale de socializare, reviste profesionale și / sau alte publicații, în timpul și după congres. Participând la KronMed 2021 și acceptând acești Termeni și condiții, sunteți de acord cu publicarea fotografiilor, videoclipurilor și înregistrărilor audio realizate în timpul congresului. Dacă nu vă doriți ca imaginea dumneavoastră să apară în fotografii, videoclipuri sau înregistrări audio realizate în timpul KronMed 2021, puteți trimite o solicitare specială la adresa brasovassm@gmail.com intitulat : ”Confidențialitate imagine + nume și prenume” sau folosind formularul de contact de pe site-ul oficial cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea congresului. Orice cerere după termenul menționat anterior nu va fi luată în considerare și nu va fi oferită nicio compensație pentru utilizarea materialului înregistrat.

 

Capitolul Xl - Termene limită

 

Atât participanții pasivi, cât și cei activi prezenți trebuie să respecte termenele afișate pe site-ul oficial. Orice modificare a termenelor limită va fi anunțată pe site-ul nostru web, pe paginile noastre oficiale de socializare și prin e-mail către participanții care s-au înregistrat până în acel moment. Organizatorii KronMed 2021 au dreptul, la discreția lor și fără notificare prealabilă, să modifice termenele limită. 

Orice modificare a termenelor KronMed 2021 nu este considerată o modificare a Termenilor și condițiilor!

 

Capitolul Xll - Anularea evenimentului în caz de forță majoră                                                                                                                                                                                                                                               

În cazul în care evenimentul nu poate fi organizat sau poate fi modificat din motive din afara sferei de responsabilitate a ASSM (Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni) (de exemplu: catastrofă naturală, grevă, criză economică, stare de urgență, război nuclear, chimic sau război biologic sau forță majoră etc.), nu se poate face nicio cerere de rambursare a taxelor de înregistrare (proporționale) sau de compensare a oricăror pierderi (materiale).

Ne rezervăm dreptul de a anula în scurt timp orice eveniment științific dacă nu este atins un număr minim de 3 participanți. În acest caz, se aplică condițiile generale și specifice de restituire (Politica de rambursare). Ne rezervăm dreptul de a anula în scurt timp orice eveniment științific dacă există motive din afara sferei de responsabilitate a ASSM (Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni) (exemplu: catastrofă naturală, grevă, criză economică, forță majoră, stare de urgență, război nuclear, chimic sau biologic, închiderea locului, interdicții ale autorităților etc.). În această situație nu se pot solicita taxe sau alte penalități.

Ne rezervăm dreptul de a anula în scurt timp orice eveniment social dacă nu este atins un anumit număr minim de participanți sau dacă există motive din afara sferei de responsabilitate a ASSM (exemplu:  catastrofă naturală, grevă, apar crize economice, forțe majore, închiderea locului, interdicții ale autorităților etc.). În această situație nu se pot solicita taxe sau alte penalități.

Orice modificare sau anulare a oricărui eveniment al conferinței va fi anunțată pe paginile oficiale de socializare KronMed 2021 și prin adresele de e-mail furnizate la înregistrare.


 

Capitolul XII - Condiții de organizare în contextul prevenirii infecției cu virusul SARS-CoV- 2

 

Contextul de desfășurare

 

În funcție de rata de incidență, de hotărârile DSP Brașov, de estimarea riscului și în conformitate cu regulamentul stabilit de către conducerea Universității Transilvania Brașov, O.C. va decide modalitatea de desfășurare a acestei ediții KronMed, respectând următoarea ordine: 

 • desfășurare în format fizic integral, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, igienizare și în concordanță cu restricția numerică impusă prin normele în vigoare la momentul respectiv;

 • desfășurare hibridă, în care cursurile vor fi susținute on-line, iar seminariile vor fi restricționate la maxim 20 de participanți (desfășurate on-site, în conformitate cu toate măsurile de prevenție a infecției cu virusul SARS-CoV-2). 

 • desfășurare on-line, în care tot programul științific se va desfășura în mediul virtual.

 

Organizatorul, în funcție de evoluția contextului epidemiologic, își rezervă dreptul de a modifica formatul de desfășurare cu maximum șase săptămâni antemergătoare datei de debut a evenimentului, iar în eventualitatea acestui fapt, noutățile vor fi anunțate pe site-ul oficial și rețelele de socializare ale evenimentului. Orice modificare în acest sens nu este considerată modificare a Termenilor și condițiilor și nu se consideră motiv de restituire a taxei de înscriere.

 

Capitolul XIII - Măsuri de prevenire a infectării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata desfășurării evenimentului

 

În spiritul unei bune desfășurări fizice/ hibrid, echipa de organizare a congresului va îndeplini următoarele cerințe:

 

 • Notificarea pe site-ul oficial și a rețelelor de socializare a participanților în legătură cu orice modificare în modul de desfășurare al evenimentului, în concordanță cu contextul epidemiologic.

 • La momentul lansării ediției din anul curent a Congresului Național pentru Studenți și Tineri Medici KronMed, modul de organizare în format fizic integral este posibil, conform Hotărârii Nr. 32/ 27.05. 2021, privind propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19 și completarea Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28 din 14.05.2021- Art.5 și Art.6, publicată pe site-ul oficial al Institutului Național pentru Situații de Urgență (https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2473-hotarare-cnsu-nr-32-din-25-05-2021).

 • Accesul în locațiile de desfășurare se va organiza astfel încât să existe o suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. Accesul se face unidirecțional, în conformitate cu marcajele existente și indicațiile personalului logistic.

 • În vederea respectării distanțării fizice, dar și a restricției numerice în incinta de desfășurare a evenimentului, participanții vor respecta programul de acces și pauza de igienizare propusă de către organizatori. Regulamentul va fi actualizat constant și va fi accesibil pe site-ul oficial al Congresului KronMed.

 • Accesul în interiorul incintei se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii - temperatură care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius - și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii;

 • Purtarea măștilor în incinta de desfășurare a programului științific este obligatorie. În funcție de tipul de mască folosit, acestea se vor înlocui la intervalul de timp necesar, astfel încât riscul de infectare să fie minimizat. Acestea se vor arunca DOAR în locuri special amenajate.

 • Participanții vor avea asupra lor Certificatul Verde, la momentul prezentării în cadrul Congresului KronMed. Certificatul Verde, îi încadrează în una din următoarele categorii:

- beneficiază de imunitate naturală și se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezența de anticorpi de tip IgG efectuat cu maximum 14 zile anterior desfășurării activității) și vor avea asupra lor unul dintre cele trei documente listate anterior asupra lor, indiferent de format (fizic sau electronic);

- se află la cel puțin 10 zile de la completarea schemei complete de vaccineare.

 • Participanții au obligația de a notifica în format electronic O.C. KronMed, în cel mai scurt timp posibil, dacă se află în situația unei infecții pozitive, documentate, cu virusul SARS-CoV-2 și se află în cele 14 zile antemergătoare Congresului Național KronMed.

 • Este datoria participantului (activ/ pasiv) de a anunța, odată cu momentul înscrierii în cadrul ediției anului curent, faptul că nu este imunizat prin vaccinare. 

 • Activitatea tip seminar se va organiza pe grupe formate din cel mult 20 studenți.

 • În vederea evitării aglomerării în spațiile închise, numărul de participanți ce vor putea lua parte la cursuri va fi anunțat în perioada antemergătoare congresului.

 • În urma fiecărui tip de activitate, se va respecta programul de igienizare și aerisire al spațiului.

 • Consumul de alimente și băuturi, în concordanță cu contextul epidemiologic de la momentul evenimentului, se va realiza fie în spațiul special amenajat, fie va fi oferit, ambalat individual, la ieșirea participanților.

 • Este recomandată dezinfectarea constantă a mâinilor pentru minimizarea șansei de transmitere a virusului. Punerea la dispoziție a dezinfectanților intră în obligațiile organizatorului.

Politica de confidențialitate a datelor


 

I. Introducere

Asociația Științifică a Studenților Mediciniști Brașoveni (ASSM) respectă confidențialitatea oricărei persoane care vizitează site-urile noastre web, atât cel oficial cât și cel destinat congresului KronMed 2021.

Această politică prezintă și detaliază modul în care noi gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentele generale de protecție a datelor („GDPR”), regulamentul general privind protecția datelor UE („ GDPR ”) și Legea nr. 190/2018.

În sensul Legii nr. 190/2018 și GDPR, suntem controlorul de date și orice întrebări privind colectarea/ procesarea datelor dvs.pot fi trimise prin e-mail la brasovassm@gmail.com.

Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Această politică de confidențialitate descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea datelor dvs. cu caracter personal - de exemplu, ce date colectăm, motivul și scopul pentru care le colectăm și care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele cu caracter personal.

 

II. Tipuri de date pe care le colectăm

Datele cu caracter personal sunt toate informațiile care permit identificarea persoanei vizate. Aceste date includ, de exemplu, numele dvs., datele de contact, detaliile de plată. Datele pe care noi le folosim pentru a vă putea identifica și a vă ține la curent cu toate informațiile legate de congres și pentru a asigura o bună comunicare între organizatori și dumneavoastră, ca participant sunt următoarele :

- Nume și prenume;

- Adresă de e-mail;

- Anul de studiu;

- Sexul;

- Universitatea de proveniență;

- Specializarea;

- Numărul de telefon.

 

 III. Scopul colectării datelor

Motivul pentru care colectăm aceste date este pentru a vă putea identifica în cadrul congresului, pentru a facilita comunicarea cu dumneavoastră și a vă informa cu privire la noutăți, posibile modificări și în special pentru a avea o comunicare facilă.

De asemenea, numele și prenumele dumneavoastră vor fi folosite pentru eliberarea certificatelor de participare dar și pentru emiterea ecusoanelor folosite în cadrul congresului.


 

IV. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă. Alocăm resurse logistice și financiare semnificative în acest sens.

 

IV. Durata de păstrare a datelor

Vom păstra datele dvs. doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul pentru care am colectat datele. Termenul maxim de păstrare a datelor este 1 decembrie 2021. Dacă doriți ca datele dumneavoastră să fie șterse înainte de acest termen vă rugăm să ne contactați pe adresa assm.hr.19@gmail.com. Datele dumneavoastră vor putea fi accesate doar de către echipa de organizare KronMed 2021. Formularele de triaj epidemiologic atestă corectitudinea desfășurării procesului de Prevenție a infecției cu virusul Sare-CoV-2, iar acestea vor fi păstrate pe toată durata stării de alertă.   


V. Drepturile dumneavoastră

1. Dreptul la informare.

2. Cerere de acces a persoanelor vizate.

3. Dreptul la rectificare.

4. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”). Puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale, cu condiția să îndepliniți criteriile legale pentru această solicitare.

5. Obiectul prelucrării informațiilor dvs. personale. Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza interesului nostru legitim (sau al unei terțe părți) și vă aflați într-o situație particulară care vă oferă motive să vă opuneți procesării, puteți trimite această solicitare.

6. Dreptul la restricție.

7. Dreptul la portabilitatea datelor.

8. Dreptul de a retrage consimțământul. În cazul în care ați consimțit la colectarea, procesarea și transferul datelor dvs. cu caracter personal pentru un anumit scop, aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul pentru această prelucrare.

Pentru mai multe informații legate de cum ASSM prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal ne puteți trimite un e-mail la adresa kronmedbrasov@gmail.com.